[live] 2017 CNBLUE LIVE [BETWEEN US] IN HONG KONG

CNBLUE喎
等咗兩年喇我!
你唔係以為我會唔睇呀嘛?!
有冇啲隔住個芒都聽到我嗰啲高廿八度嘅尖叫聲呢?哈~

-----------------------------------------------

延伸閱讀:
[live] 2017 CNBLUE LIVE [BETWEEN US] IN HONG KONG 後記

Comments