[icecream] New Zealand Natural - Hokey Pokey

响酷熱嘅北半球
感受冰涼嘅南半球美味
講起咩國家有咩signature雪糕口味
第一時間會諗起紐西蘭同hokey pokey
(然後就係美國嘅肥漏漏cookie & cream)

蜜糖底雪糕同butterscotch粒粒
雪糕軟滑香甜,滲出微微蜜糖味但唔會太濃郁
加埋脆卜卜嘅butterscotch粒
香味更有層次又令個雪糕唔會太單一
點解呢個組合會好味成咁?

搵日試吓用部雪糕機整吓先,搵日啦
太熱喇呢排,咩都冇動力去做...(軟趴趴)

Comments