Mollywood | 毛島風光好

「三千煩惱絲,一絲勝一絲。」
頭髮,經常比喻為煩惱
咁點解身處於毛島中仲會風光好?
畫作主要由長髮西面裸女
加埋同樣係藝術家梁嘉賢寫嘅打油詩
《凡谷》中睇到處於不滿現狀嘅牆內人
但視線並唔廣闊
居高臨下嘅我就覺得佢自尋煩惱
响度笑緊佢哋嘅同時
不過我自己又何嘗唔係?
仲有一系列睇落似用鏡頭窺探嘅作品
黑白中又有金浮雲
用色柔和;話中畫中有意景
每絲頭髮仲畫得好細緻
《下次》
啊!個展啱啱完咗
要睇佢啲作品就要等下次喇~

Comments