Robert John Davidson《dream》exhibition

想進入夢幻國度一啲都唔難...
推開門就有㗎喇!
DREAM | 夢幻
 Robert John Davidson
好難唔俾呢啲畫風同用色吸引
有住柔和嘅色彩
有天有地同大量生物
雖然俾好多對眼望住
又唔覺得毛管戙喎
畫家呢一兩年嘅畫先咁迷濛
之前啲畫色彩繽紛同實在好多
除咗20幅油畫
呢度仲有40張手繪素描畫
相對望住黑白色去諗意境
個人都係鍾意色彩豐富多啲(笑)
畫作遊走於現實同童話風之間
走入一個個繽紛絢爛嘅森林
夢幻卻不失可愛
左右兩幅畫嘅畫作時期差幾年
不過畫風都無好大分別
睇畫睇到以為時間靜止咗
推門出返去就要返回現實喇...

Comments